۱۰۰ میلیارد ریال برای توسعه مراکز پسماند قم هزینه می‌شود
۱۰۰ میلیارد ریال برای توسعه مراکز پسماند قم هزینه می‌شود
دکتر سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به شیوه‌های اصولی و با رعایت مسائل زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین موضوعات موردبحث در زمینه مدیریت شهری است، همچنین مسئله بازیافت نیز در همین راستا مورد توجه شهرداری قم است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت امروز در بیست و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا، اظهار داشت: مدیریت پسماند و دفع اصولی زباله‌های شهری رابطه مستقیمی با سطح بهداشت عمومی دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به شیوه‌های اصولی و با رعایت مسائل زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین موضوعات موردبحث در زمینه مدیریت شهری است، همچنین مسئله بازیافت نیز در همین راستا مورد توجه شهرداری قم است.

وی با اشاره به اعتراض فرمانداری قم در خصوص وام شهرداری به سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، ابراز کرد: در این خصوص شهرداری قم به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق ملی محیط‌زیست به مبلغ صد میلیارد ریال با کارمزد ۱۰ درصد مبادرت داشته است.

سبحانی خاطرنشان کرد: این وام به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و با کارمزد ۱۰ درصد برای توسعه مراکز پسماند قم هزینه خواهد شد.