توقف اعتبارات شهری به پروژه منوریل
توقف اعتبارات شهری به پروژه منوریل
سخنگوی شورای شهر قم گفت: در وضعیت فعلی و بنا بر مصلحت شهر، منوریل توجیه اقتصادی نداشته و شورای شهر قم دیگر اعتباری برای ادامه این پروژه اختصاص نخواهد داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حسین اسلامی در شصت و هشتمین جلسه شورای شهر قم که در سالن جلسات شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: مبحث تجاری‌سازی‌های پردیسان باید به‌درستی تدبیر شود.

وی با اشاره به مخالفت شورای شهر قم با ادامه پروژه منوریل افزود: ادامه ۴٫۶ کیلومتر از منوریل با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و جاری با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و شورای شهر قم با ادامه این پروژه مخالف است.

عضو شورای شهر قم گفت: ازنظر حقوقی چون قرارداد اولیه منوریل قم با سازمان قطار شهری و پیمانکار مربوطه به تصویب رسیده بنابراین تصویب متمم ادامه منوریل ارتباطی با شهرداری و شورای شهر نداشته و باید مسائل مربوط به متمم آن نیز در سازمان قطار شهری و پیمانکار مربوط سنجیده شود.

سخنگوی شورای شهر قم با تأکید بر نظر منفی شورای شهر قم در رابطه توقف پروژه منوریل عنوان کرد: در وضعیت فعلی و بنا بربر مصلحت شهر، منوریل توجیه اقتصادی نداشته و شورای شهر نیز تمایلی برای اختصاص اعتبارات برای ادامه این پروژه ندارد. اسلامی خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که قرارداد منوریل توسط قطار شهری قم امضاءشده خسارت‌های جانبی را نیز باید این سازمان متقبل شود.