انتصاب دکتر خوشرو به عنوان یک مدیر جوان و انقلابی، نوید تحولی شایسته می باشد
انتصاب دکتر خوشرو به عنوان یک مدیر جوان و انقلابی، نوید تحولی شایسته می باشد
دکتر ملایی رئیس هیات اندیشه ورز قرار گاه 19 دی با اشاره به انتصاب دکتر سید محمد رضا خوشرو عضو محترم هیات اندیشه ورز قرارگاه 19 دی به عنوان یک مدیر جوان و انقلابی، اظهار داشت: انتصاب ایشان به عنوان مدیری جوان و متفکری آشنا به بایسته های عرصه فرهنگ و رسانه در راستای گام دوم انقلاب، نویدبخش تحولی مطلوب و شایسته در این شبکه پرمخاطب است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر ملایی در حاشیه دومین جلسه هیات اندیشه‌ورز قرارگاه ۱۹ دی که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از نخبگان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: این هیات اندیشه‌ورز ذیل قرارگاه ۱۹ دی است و رصد و برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی قم از اهم برنامه های مد نظر این هیات می باشد.

وی ادامه داد: در ابتدای این جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر مقدس قم و هیات اندیشه‌ورز ۱۹ دی، انتصاب جناب آقای دکتر سید محمدرضا خوشرو عضو این هیات را به‌عنوان سرپرست شبکه نسیم تبریک گفته و آرزوی توفیقات خاصه برای ایشان داشتند.

دکتر ملایی با اشاره به رصد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی استان توسط کمیته اشراف قرارگاه، اظهار داشت: مباحث رصد شده در این جلسه مطرح گردید و آسیب های فرهنگی و اجتماعی موجود در شهر مقدس قم بیان و پرداخته شد و ناظر به همین موارد تحلیل‌های در جهت پدیدهای جاری بیان و موردنقد و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر گردید مدل و فرآیند هم‌اندیشی تدوین شود و در حوزه آسیب‌ها چگونگی دریافت و تحلیل ایده‌ها مدنظر بیشتر باشد، موضوعات مطرح‌شده در حوزه‌های مختلفی ازجمله موضوع و محل جغرافیایی دسته بنده شده است و به دنبال این مهم هستیم که به بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی موارد موردنظر را به‌درستی تحلیل و راهکار رفع آن را ارائه نماییم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم به اشاره به جایگاه خاص قم به عنوان مرکزیت نهضت و نیز توجه به غیریت دینی نسبت به کاهش آسیب ها، اظهار داشت: قم ظرفیت‌های خاصی به دلیل وجود اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه دارا است و انتظار از قم به دلیل اثرگذاری این شهر موردتوجه است، خوشبختانه میزان آسیب‌های موجود بسیار اندک و پائین است اما با شاخصه‌های که عرض شد به دنبال رفع کامل این مهم هستیم.

وی افزود: اثرگذاری مدیریت شهری در زمینهٔ سیما و منظر شهری ازجمله نماهای شهری مورد توجه خاص است و با حضور این جمع نخبگانی و بهره‌گیری از این عزیزان به دنبال تدوین راهکارهای رفع موارد موجود هستیم.