بررسی علمی و دقیق بودجه با نگاه واقع بینانه و منطبق بر نیازهای شهر
بررسی علمی و دقیق بودجه با نگاه واقع بینانه و منطبق بر نیازهای شهر
صابری با اشاره به بررسی واقع بینانه بودجه 1401 شهرداری قم، اظهار داشت: يکي از موضوعات حائز اهميت در جهت حرکت به سمت توسعه پايدار شهري، درآمدهاي پايدار بوده که نقش تاثيرگذاری در برنامه ريزي شهرها داشته و حتما نظام تامين منابع مالي شهر و لحاظ نگرش محله محوري مبتني بر برنامه ريزي مشارکتي با ایجاد درآمدهای پایدار شهری محقق خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهردای کلانشهر قم اظهار داشت: پس از تقدیم غیر رسمی بودجه به شورای اسلامی شهر، کمیسیون برنامه و بودجه با مبنا قرار دادن اصول علمی، اولویت ها و به صورت واقع بینانه بررسی بودجه پیشنهادی را آغاز نمود.
وی ادامه داد: بی تردید یکی از موضوعات حائز اهمیت در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار شهری، درآمدهای پایدار بوده که نقش تاثیرگذاری در برنامه ریزی شهرها داشته و حتما نظام تامین منابع مالی شهر و لحاظ نگرش محله محوری مبتنی بر برنامه ریزی مشارکتی با ایجاد درآمدهای پایدار شهری محقق خواهد شد.
وی افزود: از جمله این موارد می توان به عوارض نوسازی و عوارض صنفی و … اشاره کرد که تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می بایست مورد مداقه مدیران شهری قرار گیرد، در این میان تملکات از مهمترین عوامل ایجاد پروژه های عمرانی و تحول اقتصاد شهری و جلب رضایت شهروندان می باشد.
مهندس صابری با تاکید بر این مهم که مدیریت شهری به منظور اجرای طرح های عمرانی باید ناگریز املاک واقع شده در مسیر را تملک کند و این مهم هزینه سرسام آوری از نظر زمانی و ریالی بر مدیریت شهری وارد می کند، اظهار داشت: تملک این املاک با هدف ایجاد زمینه های مساعد برای اجرایی کردن طرح و پروژه های عمرانی و زیرساختی انجام می شود، لذا میبایست در این حوزه با تعیین اولویت و دقت مراتب مورد بررسی قرار گرفته تا در سال آتی شاهد اتمام پروژه ها باشیم.
وی ادامه داد: توجه به زیرساخت های شهری و اولویت درخواست های مردمی در بررسی بودجه پیشنهادی مورد نظر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بوده است. یکی از درخواست های مردمی توجه خاصه به ایجاد پارکینگ در نقاط پر رفت و آمد شهر می باشد، به طبع از شهرداری انتظار می رود با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر نسبت به احداث مناسب پارکینگ اقدام کرده و سعی شده است در بودجه پیشنهادی محل‌های بهینه‌ای برای احداث پارکینگ در نظر گرفته شود.
وی افزود: البته این مهم چالش امروز شهر نیست و سالیان متمادی ساخت پارکینگ در دستور کار شهرداری بوده است و انتظار می رود از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی خود یعنی حساب «درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ» صرفا جهت احداث پارکینگ، خصوصا در هسته مرکزی شهر استفاده گردد.
صابری نقاط مثبت بودجه پیشنهادی را توجه به مناطق کم برخوردار و توسعه محلات محروم بیان کرد و گفت: از نقاط ضعف بودجه پیشنهادی عدم توجه به برخی اولویت ها و حوزه سرمایه گذاری را می توان نام برد و البته برنامه ریزی و توجه ویژه جهت ایجاد درآمدهای پایدار، عدالت شهری در تمامی بخشها، توجه به سرمایه انسانی، تهیه برنامه جامع سرمایه گذاری قابل اجرا، اجرای پیاده راه ها، اقدام لازم جهت تعیین تکلیف پارکینگ شرقی حرم مطهر، تملکات براساس اولویتها، برنامه ریزی جهت سر و سامان دادن سکونت گاههای غیر رسمی، تلاش در جهت جذب منابع دولتی و کشوری و هزینه کرد هدفمند در محل های تعیین شده مواردی است که لازم است به آن توجه ویژه ای گردد.