نگاه عدالت محور به مناطق کم برخوردار؛ اولویت بودجه 1401 شهرداری قم
نگاه عدالت محور به مناطق کم برخوردار؛ اولویت بودجه 1401 شهرداری قم
صابری با بیان این که سیاست شورای اسلامی شهر قم، اولویت قرار دادن اصل توزیع عادلانه خدمات و امکانات و نیز توجه به مناطق محروم است عنوان کرد: سعی شده با اصلاحاتی که در این خصوص در بودجه پیشنهادی صورت گرفته است این موضوع رعایت و توجه خاصی به تحقق خواسته های شهروندان ساکن در مناطق محروم گردد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس صابری رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم یکی از اولویتهای مهم در بررسی بودجه 1401 شهرداری کلانشهر قم را نگاه عدالت محور به مناطق کم برخوردار ذکر کرد و گفت: توجه بیش از پیش به مناطق کم برخوردار و محروم شهر در رأس و اولویت برنامه های شورای اسلامي شهر قم و کمیسیون برنامه و بودجه می باشد.
وی با بیان این که سیاست شورای اسلامی شهر قم، اولویت قرار دادن اصل توزیع عادلانه خدمات و امکانات و نیز توجه به مناطق محروم است عنوان کرد: سعی شده با اصلاحاتی که در این خصوص در بودجه پیشنهادی صورت گرفته است این موضوع رعایت و توجه خاصی به تحقق خواسته های شهروندان ساکن در مناطق محروم گردد.
صابری افزود: بودجه پیشنهادی در حوزه سرمایه گذاری با دقت خاصی بررسی گردیده است، متاسفانه علی رغم اهمیت بالای این حوزه در سنوات گذشته توجه ای به آن نشده و عملا انتفاع قابل توجهی برای قم نداشته است.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم ادامه داد: ناظر به این مهم شهرداری ملزم به تهیه ی برنامه ی جامع سرمایه گذاری گردید است که انتظار می رود ضمن تهیه طرح مزبور بودجه این بخش کاملا علمی با طرح های توجیهی قابل قبول برای سرمایه گذارن و بر اساس طرح جامع تنطیم و ارایه گردد.
صابری خاطر نشان کرد: عدم توجه و نبود نگاه علمی و برنامه جامع به حوزه سرمایه گذاری فرصت را از شهرداری و شهر قم گرفته و به مرور زمان تبلیغات منفی برای حضور دیگر سرمایه‎گذاران نیز خواهد بود.