رشد ۱۷ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰
رشد ۱۷ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰
دکتر سقائیان نژاد شهردار قم با اشاره به برخی از ویژگی‌های درنظر گرفته شده مجموعه مدیریت شهری قم در سال 1401 اظهار داشت: بودجه پیشنهادی۱۴۰۱ شهرداری به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال با ۶ درصد کاهش به مبلغ ۴۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال مصوب شده که نسبت به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰به میزان ۱۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمرتضی سقائیان‌نژاد روز دوشنبه در بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با موضوع تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: بودجه پیشنهادی۱۴۰۱ شهرداری به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال با ۶ درصد کاهش به مبلغ ۴۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال مصوب شده که نسبت به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰به میزان ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض عمومی به مبلغ ۱۰ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۴۰۰به میزان ۲۳ درصد افزایش داشته است.

شهردار قم خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال و ۴۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته تصویب شده است. همچنین درآمد حاصل از کمک دولت در بودجه سال آینده هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال دیده شده است.

سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: در این بودجه میزان درآمدهای شهرداری قم در سال ۱۴۰۱ از محل عوارض اختصاصی ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شده است.

شهردار قم ادامه داد: مصارف هزینه‌ای شهرداری نیز در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که به مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در شورای اسلامی شهر تصویب شد.

وی افزود: همچنین مصارف تملک دارایی سرمایه‌ای نیز ۳۰ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال پیشنهاد شده بود که ۲۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال تصویب شد. این رقم معادل ۷۱ درصد بودجه سال آینده شهرداری قم است.

سقائیان نژاد ابراز داشت: در بودجه مصوب شده شهرداری قم برای سال آینده، نسبت هزینه‌های جاری شهر و شهرداری به کل بودجه ۲۷ درصد و به مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است که از این مبلغ بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به هزینه جاری شهر شامل نگهداری شهر در بخش‌های خدمات شهری، رفت و روب، جمع آوری پسماند و تخلفات شهری و آتش نشانی می‌شود. همچنین مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت کمک به سازمان‌های  اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ، قطار شهری و مدیریت پسماند و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بودجه مصوب سال آینده شهرداری قم، هزینه‌های جاری شهرداری نسبت به سال گذشته ۱۵.۶ درصد رشد داشته است. مجموع سهم بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی از بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۳ درصد برابر با  ۳۰,۸۹۷  میلیارد ریال است.

شهردار قم با اشاره به سهم هرکدام از ماموریت‌های شش گانه ذاتی در مجموعه شهری در بودجه سال آینده گفت: ماموریت‌های کالبدی و شهرسازی ۶ درصد از بودجه سال آینده شهرداری قم را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: ماموریت‌های محیط زیست و خدمات شهری ۲۲ درصد، ایمنی و مدیریت بحران ۳ درصد، حمل و نقل و ترافیک ۴۹ درصد، خدمات مدیریت ۱۴ درصد و اجتماعی و فرهنگی ۴ درصد بودجه سال آینده شهرداری قم را تشکیل می‌دهند.

دکتر سقائیان نژاد گفت: بیشترین میزان رشد در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ را مأموریت  کالبدی و شهرسازی با ۱۲۰ درصد رشد و مأموریت فرهنگی و اجتماعی با ۱۴۶ درصد رشد  نسبت به سال ۱۴۰۰ را دارد.

شهردار قم ادامه داد: توجه به مشکلات مناطق محروم با اختصاص ۷۰ پروژه به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و توجه به مباحث زیارتی، فرهنگی و اجتماعی با اختصاص هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ویژگی‌های بودجه سال آینده است.

سقائیان نژاد گفت: اگر شهرداری قم در صدد این بود تا دقیقاً بر مبنای اهداف تعریف شده، بودجه پیشنهادی خود را ارائه دهد رقم این بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شد.

شهردار قم اظهار داشت: پیش‌بینی بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل قطار شهری، یک هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال برای بهسازی آسفالت و روکش معابر، ۶ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال تکمیل تقاطع‌های غیرهمسطح و معابر شهری و یکهزار و ۱۰۰ میلیار ریال برای تقویت و بازسازی حمل و نقل عمومی از ویژگی‌های بودجه مصوب سال آینده است.

سقائیان نژاد بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ هزارتن آسفالت جهت نوسازی و ترمیم آسفالت معابر شهری قم توزیع خواهد شد.