رسیدگی به مشکلات و رفع چالش‌های شهرنشینی؛ اولویت بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ شهرداری قم
رسیدگی به مشکلات و رفع چالش‌های شهرنشینی؛ اولویت بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ شهرداری قم
نیازمند، با اشاره به توجه ویژه شهرداری در بودجه سال آینده به مناطق کم برخودار قم، اظهار داشت: در گذشته نیز شهرداری اقدامات قابل توجهی در مناطق کم برخودار انجام داده است اما جداسازی و تفکیک دقیق‌تر این مناطق بر حسب نیازهای واقعی اقدامی است که از سال آینده در بودجه علمیاتی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند با اشاره به تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، اظهار داشت: بر همین اساس در بودجه سال آینده برای ساماندهی محلاتی مانند دروازه ری، چاله کاظم، شاه ابراهیم وغیره رویه‌های مثبتی شکل گرفته است.

نیازمند، با اشاره به توجه ویژه شهرداری در بودجه سال آینده به مناطق کم برخودار قم، بیان کرد: در گذشته نیز شهرداری اقدامات قابل توجهی در مناطق کم برخودار انجام داده است اما جداسازی و تفکیک دقیق‌تر این مناطق بر حسب نیازهای واقعی اقدامی است که از سال آینده در بودجه علمیاتی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: در بودجه مصوب، هزینه جاری شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۰ ، ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده جبران خدمت کارکنان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری به میزان ۶/۹ درصد افزایش داشته است، گفت: ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال در این بودجه برای رفت و روب و پسماند شهری در قالب واگذاری خدمات شهری درنظر گرفته شده است.

نیازمند، با بیان اینکه هزینه واگذاری خدمات شهری در خصوص نگهداری فضای سبز هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، ادامه داد:  ۳۴ درصد هزینه‌های جاری مربوط به رفت و روب و نگهداری فضای سبز است و روزانه مبلغ ۷/۱۰میلیارد ریال برای رفت و روب و نگهداری فضای سبز هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموع سهم بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی از بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۳ درصد برابر با ۳۰ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال است، گفت: هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال در بودجه سال آینده برای توسعه و بهسازی فضاهای سبز هزینه می‌شود.

نیازمند، ابراز داشت: اعتبار درنظر گرفته شده برای مباحث فرهنگی، تفریحی ورزشی و گردشگری در بودجه عمرانی مبلغ ۷۵۵ میلیارد ریال است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تصویب ۱۰۰۰ میلیارد ریال اوراق برای خرید اتوبوس شهری، گفت: ۵ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال سال آینده برای تملک جهت احداث معابر و پارکینگ در نظر گرفته شده که از این میزان ۴۲۰میلیارد ریال برای تملک پارکینگ به‌کار گرفته خواهد شد.

رئیس کمیته بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ۲۴۰ میلیارد ریال برای تملک جهت احداث فضاهای فرهنگی ورزشی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، گفت: در بودجه سال آینده اعتبار لازم برای ۵۰ بوستان شهری جدید دیده شده است.