توجه شورای شهر به نقاط محروم شهر قم در بودجه سال ۱۴۰۱
توجه شورای شهر به نقاط محروم شهر قم در بودجه سال ۱۴۰۱
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر رعایت اساس اصل اولویت‌بندی و واقع‌بینانه بودن بودجه سال 1401 گفت: نگاه شورا در تصویب بودجه عدالت محور بوده و حتی به نقاط محروم سایر مناطق در بودجه سال 1401  توجه ویژه‌ای شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در دیدار با آیت‌الله علیرضا اعرافی به مسئله تصویب بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس اصل اولویت‌بندی و واقع‌بینانه بودن موردبررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بی تردید یکی از موضوعات حائز اهمیت در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار شهری، درآمدهای پایدار بوده که نقش تاثیرگذاری در برنامه ریزی شهرها داشته و حتما نظام تامین منابع مالی شهر و لحاظ نگرش محله محوری مبتنی بر برنامه ریزی مشارکتی با ایجاد درآمدهای پایدار شهری محقق خواهد شد.

وی عملکرد گرا بودن بودجه را نکته دوم مهم در تصویب بودجه عنوان کرد و افزود: درروند تصویب بودجه به قابل‌اجرا بودن برنامه‌ها و ردیف بودجه‌ها توجه بسیاری شده و دقت شده اولویت‌ها در برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام  تصریح کرد: در صورت اتمام هر پروژه، پروژه جدید در قالب طرح مطالعاتی و بررسی آغاز می‌شود.

صابری یکی از اولویتهای مهم در بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری کلانشهر قم را نگاه عدالت محور به مناطق کم برخوردار ذکر کرد و گفت: توجه بیش از پیش به مناطق کم برخوردار و محروم شهر در رأس و اولویت برنامه های شورای اسلامی شهر قم و کمیسیون برنامه و بودجه می باشد.

وی با بیان این که سیاست شورای اسلامی شهر قم، اولویت قرار دادن اصل توزیع عادلانه خدمات و امکانات و نیز توجه به مناطق محروم است عنوان کرد: نگاه شورا در تصویب بودجه عدالت محور بوده و حتی به نقاط محروم سایر مناطق در بودجه سال ۱۴۰۱  توجه ویژه‌ای شده است.

وی ایجاد هماهنگی قابل‌توجه بین کمیسیون‌های تخصصی شورا را یادآور شد و گفت: این هماهنگی و هم‌افزایی برای نخستین بار درروند تصویب بودجه شکل گرفت و بررسی بودجه در مدت ۴۰ روز انجام و در صحن علنی تصویب شد.