انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی به شهرستان‌ها و بخش‌های استان قم
انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی به شهرستان‌ها و بخش‌های استان قم
سعادتمند عضو شورای اسلامی شهر قم و رئیس شورای اسلامی استان قم گفت: از دغدغه‌های شوراهای اسلامی استان، عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی به شهرستان‌ها و بخش‌هاست، به صورتی که امروز چیزی به نام اعتبارات فرهنگی در اختیار این شوراها قرار نمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، ماشاالله سعادتمند در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با آیت‌الله سعیدی، با اشاره به اینکه علاوه بر شورای اسلامی شهر قم، پنج رده شورای شهری و ۱۵۰ رده شورای روستایی در استان قم در حال فعالیت بوده که همه موضوعات خاص دارند، اظهار کرد: آستانه مقدسه متعلق به استان قم است و خیرات و برکات آن باید به شهرها و روستاهای قم به‌ویژه مناطقی که آستانه در آن‌ها موقوفاتی داشته برسد، که در این حرکت می‌تواند سرمنشأ تحولاتی در موضوعات فرهنگی و معیشتی این مناطق شود.

وی ادامه داد: از دغدغه‌های شوراهای استان عدم تخصیص اعتبارات فرهنگی به شهرستان‌ها و بخش‌هاست، به صورتی که امروز چیزی به نام اعتبارات فرهنگی در اختیار این شوراها قرار نمی‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی باید اعتباری را برای موضوعات فرهنگی بخش‌ها و شهرهای اقماری استان قم لحاظ کنند که این درخواست جدی از آن‌هاست که می‌تواند از طریق شورای فرهنگ عمومی استان دنبال شود.