ایجاد لکه‌های سبز شهری در مناطق کم برخوردار قم/ عدم وجود زمین برای ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده و لزوم انجام تملکات
ایجاد لکه‌های سبز شهری در مناطق کم برخوردار قم/ عدم وجود زمین برای ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده و لزوم انجام تملکات
دکتر سبحانی محدودیت‌های موجود در مناطق قدیمی و پرتراکم شهر برای ایجاد لکه‌های سبز و بوستان‌ها را موردتوجه قرارداد و گفت: در مناطق مختلف هشت‌گانه به‌ویژه در بافت تاریخی به دلیل تراکم فشردگی شهری نمی‌توان بوستان ایجاد کرد، از همین رو سیاست‌گذاری‌ها به سمت ایجاد لکه‌های سبز حتی کوچک است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمجتبی سبحانی ثابت درباره حفظ لکه‌های سبز با توجه به حساسیت‌های موجود برای حفظ و نگهداری آن‌ها اظهار داشت: تمهیدات شورا و شهرداری بر حفظ این لکه‌ها با تدوین قوانین است تا این لکه‌های کوچک و محدود، تغییر کاربری تجاری و مسکونی نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم بر جابجایی یا قطع درختان تنها به عهده کمیسیون ماده ۷ است افزود: در کمیسیون ماده ۷ اگر بنا بر قطع چند درخت باشد، باید از فرایند این کمیسیون برای جلوگیری از قطع درختان بگذرد و اگر بنا باشد مجوزی هم صادر شود تنها برای جابجایی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در مواردی که مجوز بر قطع باشد فرد به ازای هر درخت باید ۴۲ درخت مثمر بکارد.

وی محدودیت‌های موجود در مناطق قدیمی و پرتراکم شهر برای ایجاد لکه‌های سبز و بوستان‌ها را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: در مناطق مختلف هشت‌گانه به‌ویژه در بافت تاریخی به دلیل تراکم فشردگی شهری نمی‌توان بوستان ایجاد کرد، از همین رو سیاست‌گذاری‌ها به سمت ایجاد لکه‌های سبز حتی کوچک است.

به گفته سبحانی ثابت، در بافت فرسوده فضایی برای ایجاد لکه سبز نداریم، اما با وجود بودجه کم برای نقاط محروم و فرسوده ارقام مناسبی در بودجه لحاظ شده است تا این لکه‌های سبز در نقاطی که محروم از فضای سبز بوده ایجاد شود.

وی تأمین آب موردنیاز برای فضاهای سبز را یکی از دغدغه‌های جدی برشمرد و گفت: آبیاری قطره‌ای و تحت‌فشار مدنظر برای فضاهای سبز هزینه‌بر است و از همین رو در توسعه فضای سبز باید تأمین منابع آبی را در نظر داشته باشیم و علاوه بر اینکه با توجه به اقلیم قم، باید درختان مثمر و مقاوم را در اولویت کاشت قرار دهیم.