میزان تحقق بودجه۱۴۰۱شهرداری قم درمقاطع ۴، ۶ و ۹ ماهه بررسی می‌شود
میزان تحقق بودجه۱۴۰۱شهرداری قم درمقاطع ۴، ۶ و ۹ ماهه بررسی می‌شود
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: در راستای تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، پایش، ارزیابی و بررسی عملکرد در مقاطع ۴، ۶ و ۹ ماهه صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق ۹۶ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری قم اظهار داشت: کمیسیون برنامه‌وبودجه در بین کمیسیون‌های شورای شهر قم بیشترین جلسات کارشناسی در خصوص بودجه را داشته و از کمیسیون‌های با حجم کاری بالا بوده و این امر نیز به دلیل ماهیت کار این کمیسیون است.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری قم در سال گذشته در بیش از ۴۰ روز در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت ابراز کرد: بودجه ۱۴ سازمان تابع شهرداری نیز به‌صورت موردی بررسی شد تا در نهایت بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: اصلاحیه و متمم بودجه، تعیین تعرفه عوارض و بودجه سال جاری شهرداری قم ازجمله مهم‌ترین مباحثی بوده که طی سال گذشته در این کمیسیون در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم اذعان کرد: پایش، ارزیابی و بررسی عملکرد را به‌واسطه بحث نظارتی شورا در مقاطع ۴، ۶ و ۹ ماهه داشتیم که میزان وصولی در عرصه‌های مختلف به‌صورت مقطعی ارزیابی می‌شود و مشکلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تذکرات لازم به زیرمجموعه‌های مربوطه ارائه می‌شود.