مساله یابی و تمرکز شورای شهر در توجه به آسیب های اجتماعی / خرده فرهنگ هایی که به ضعف فرهنگ بومی، دامن می زنند
مساله یابی و تمرکز شورای شهر در توجه به آسیب های اجتماعی / خرده فرهنگ هایی که به ضعف فرهنگ بومی، دامن می زنند
ملایی اظهار داشت: گام نخست رویایی با آسیب های اجتماعی، تدوین نظام مسائل است، موضوع های مانند پیوست نگاری فرهنگی و عفاف و حجاب و هم چنین شادابی اجتماعی؛ رفتار شهروندی وفرهنگ شهروندی و شبکه سازی فرهنگی؛ و علاوه بر آن فضای مجازی وهویت موضوعات مهمی است که شورا به آن توجه دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، شهر مقدس قم به برکت بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیه و مسجد مقدس جمکران و هم چنین وجود علما و مراجع عالیقدر تشیع از شهرهای مهم مذهبی و فرهنگی کشور به شمار می رود، بر کسی پوشیده نیست که قیام مردم قم در ادوار مختلف کشور به خصوص در ماه های پایانی پیروزی انقلاب تاریخی و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر است.
این امر جایگاه وشان و منزلت شهر قم و قمی ها را در نظام مقدس اسلامی دو چندان کرده است شکل گیری انقلاب را می توان به جرات در دل خیابانهای قم به ویژه خیابان چهارمردان و محله تاریخی آن که به خیابان انقلاب اکنون شهرت یافته باید جست وجو کرد، لذا به همین دلیل است که شهر قم امروز خواستگاه انقلاب اسلامی و مادر انقلاب اسلامی نامیده می شود با این وجود دشمنان انقلاب که طی ۴۰ سال و اندی از عمر انقلاب اسلامی می گذرد به این شهر چشم دوخته و برای آن خوابهای آشفته ای دیده اند.
شاید در گذشته های دور با توجه به جمعیت و گستردگی همه شهرها، برنامه ریزی و مدیریت چندان پیچیده نبوده ولی امروز تنوع نیازها و مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی، مدیران و برنامه ریزان را دچار چالش کرده است لذا شناسایی آسیبها و مسائل اجتماعی و فرهنگی کلانشهر مقدس و مذهبی قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردی با توجه به حساسیتهایی که هر منطقه دارد جزو اولویت های مدیریت شهری و شهرداری قم به شمار می رود .
دکتر مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار پردیسان آنلاین در ارتباط با دلائل ناهنجاری های اجتماعی در کلانشهری مانند قم می گوید: در شهر های بزرگ تحرک اجتماعی و تغییر پایگاه طبقاتی به راحتی صورت می گیرد و ضمن آن که نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع، سازمان شکنی اجتماعی و تغییر ساختار سنتی را به همراه دارد. این موضوع بیشتر ناشی از تراکم بالای جمعیت و وجود فرهنگ های گوناگون و رنگ باختن برخی از آنها و اختلاط با هویت شهری و گسترش منطقه های حاشیه نشین و در نتیجه ایجاد فاصله میان قشرهای مختلف در این جوامع است.
ملایی می افزاید: هر شهری در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر نیازمند برقراری روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی و فرهنگی است، به طور معمول در کلانشهرها و شهر های بزرگ ریشه بسیاری از بحران های بزرگ و زنجیره ای را باید در ضعف فرهنگ بومی و محله ای دنبال کرد.
وی در ادامه عنوان می کند: شهر قم با توجه به خاستگاه ویژه اش و تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در محور قرار گرفتن مسائل فرهنگی در راستای تمدن سازی اسلامی می بایست الگویی طراز در نگاه و عملکرد شهری باشد بنابراین در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مقدس قم برنامه ریزی و ریل گذاری هدفمندی برای حوزه ی فرهنگی اجتماعی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در ادامه گفت وگوی خود با اشاره به نکته مهم مساله یابی می گوید: گام نخست رویایی با آسیب های اجتماعی، تدوین نظام مسائل است در این راستا اولین اقدام صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی شهر، شناسایی مسائل و تدوین نظام مسائل است و موضوع های مانند پیوست نگاری فرهنگی و عفاف و حجاب و هم چنین شادابی اجتماعی؛ رفتار شهروندی وفرهنگ شهروندی و شبکه سازی فرهنگی؛ و علاوه بر آن فضای مجازی وهویت موضوعات مهمی است که شورا به آن توجه دارد.