انتفاع ۱۷۰۰ خانوار قمی از عوارض ۴۰ درصدی شورای شهر در احداث مسکن در اراضی ۲۲ هکتاری پردیسان
انتفاع ۱۷۰۰ خانوار قمی از عوارض ۴۰ درصدی شورای شهر در احداث مسکن در اراضی ۲۲ هکتاری پردیسان
دکتر اسلامی با اشاره به لایحه‌ای در خصوص تخفیف عوارض در آماده‌سازی و احداث مسکن در اراضی 22 هکتاری پردیسان برای قالب طرح ملی نهضت تولید مسکن، گفت: شورای اسلامی شهر قم در مجموع با اعمال 40 درصد تخفیف عوارض در خصوص این لایحه به خاطر انتفاع 1700 خانوار قمی موافقت است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی امروز در چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری، با اشاره به ۲۷ اردیبهشت‌ماه و روز روابط عمومی، اظهار داشت: دموکراسی رکن چهارمی به نام ارتباطات و رسانه دارد و این مساله هر سال در دنیای معاصر دارای اهمیت بیشتری می‌شود و در صورت پرداختن صحیح به این رکن، بسیاری از مطالبات شهروندان در مسائل مختلف در مسیر بهتری مدیریت می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به لایحه اخذ مجوز عدم دریافت مبلغ عوارض اضافه ارزش حاصل از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی متعلق به یک واحد آموزشی گفت: عوارض اضافه ارزش در واحدهای آموزشی، نباید بیشتر از عوارض مسکونی باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز ۵۰ درصد کاهش عوارض صدور پروانه با محاسبه سال ۱۴۰۰ و پرداخت مابقی بدهی به تقسیط یک‌ساله یک موسسه فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: غیردولتی بودن از لوازم اعمال این قبیل تخفیفات به مؤسسات فرهنگی است.

وی لایحه اعمال ۳۰ درصدی تخفیف عوارض به اداره کل راه و شهرسازی در آماده‌سازی و احداث اراضی ۲۲ هکتاری جهت ساخت مسکن عمومی را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: مبنای ۳۰ درصد در این طرح به دلیل انتفاع عمومی، مساله سنجیده‌ای است.

اسلامی ادامه داد: شورای اسلامی شهر قم در مجموع با اعمال ۴۰ درصد تخفیف عوارض در خصوص این لایحه به خاطر انتفاع ۱۷۰۰ خانوار قمی موافقت می‌کند.

وی در ادامه اخذ مجوز اجرای قرارداد وصول بهای خدمات مراکز صنفی اتاق اصناف توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: یکی از الزامات تعالی و موفقیت یک سازمان، نظم در وصول درآمد است که در قالب این طرح برای سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم عملیاتی شده است.