اعمال ۲۵ درصد تخفیف عوارض ساختمانی تا پایان تیرماه سال جاری در قم
اعمال ۲۵ درصد تخفیف عوارض ساختمانی تا پایان تیرماه سال جاری در قم
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: شهروندانی که تا ۳۱ تیرماه سال جاری نسبت به پرداخت نقدی عوارض ساختمانی خود اقدام کنند مشمول ۲۵ درصد کاهش عوارض (تخفیف) می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در حاشیه جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به اعمال تخفیف پرداخت نقدی عوارض اظهار داشت: با توجه به مصوبه‌ای که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، شهروندانی که تا ۳۱ تیرماه سال جاری نسبت به پرداخت نقدی عوارض ساختمانی خود اقدام کنند مشمول ۲۵ درصد کاهش عوارض (تخفیف) می‌شوند.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این تخفیفات در چهارماهه دوم سال جاری ۲۰ درصد و در چهارماهه سوم نیز ۱۵ خواهد بود.

وی با بیان اینکه تعرفه عوارض در سال جاری به‌طور میانگین حدود ۳۹ درصد افزایش داشته که شورای اسلامی شهر به جهت مساعدت با شهروندان نسبت به تصویب تخفیف اقدام نموده است، یادآور شد: مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر، پرداخت عوارض نوسازی تا پایان شهریورماه مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بها خدمات پسماند خواهد بود.