مساجد و مدارس ارکان اصلی مراکز محلات می باشند
مساجد و مدارس ارکان اصلی مراکز محلات می باشند
امرالهی اظهارد اشت: محله بدون مرکز محله هویت نمی یابد و مسجد و مدرسه ارکان اصلی مرکز محله می باشند، مشکلات هویتی فضایی- کالبدی در محلات نوبنیاد شهر، در عدم وجود تمام عناصر محله ای می باشد که درآینده حس و رنگ تعلق در این محلات، کم تر از محلات با سابقه بیشتر می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم در سالن شهید باکری شورای اسلامی شهر برگزار گردید بر لزوم حمایت جدی از جهاد مدرسه سازی در شهر قم تاکید شد.

مهندس امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم‌ با اشاره به مصوبه آذرماه، سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تامین ۴۰۰ مترمربع زمین برای مسجد و ۲۰۰۰ مترمربع مدرسه برای تفکیک های جدید در مناطق قم اظهار داشت: تحقق موارد مصوب شده نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های خدماتی و شهرداری  مناطق هدف در تسهیل فرآیند احداث مسجد ومدرسه در محلات جدید شهر قم می باشد.

امرالهی افزود: محله بدون مرکز محله هویت نمی یابد و مسجد و مدرسه ارکان اصلی مرکز محله می باشند، مشکلات هویتی فضایی- کالبدی در محلات نوبنیاد شهر، در عدم وجود تمام عناصر محله ای می باشد که درآینده حس و رنگ تعلق در این محلات کم تر از محلات با سابقه بیشتر می باشد.

وی ادامه داد: عدم حس تعلق پیامدهای فرهنگی – اجتماعی در طول زمان به دنبال خواهد داشت، ناظر به دغدغه های مطرح شده لازم است از مجمع خیرین مدرسه ساز به دلیل توجه به این مهم و کارنامه درخشان این متولیان در سنوات گذشته تشکر ویژه ای داشته باشم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم‌ با اشاره به توجه به فرهنگ متعالی وقف در ایران اظهار داشت: وجود فرهنگ وقف و خیریه در نظام اجتماعی سرزمین ایران اسلامی از دیر باز همواره  بازتاب هویت با ارزش شهروندان ایرانی می باشد و مایه مباهات جامعه ایرانی می باشد.