برخی سرمایه گذاری ها؛ متناسب با نیاز قم تعریف نشده است
برخی سرمایه گذاری ها؛ متناسب با نیاز قم تعریف نشده است
مسگری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: مجموعه مدیران شهری باید بدانند که در چه زمینه ای نیاز به سرمایه گذاری و توجه بیشتری محسوس می شود، با توجه به مذاکراتی که اعضای شورای شهر با برخی سرمایه گذاران دارند در عمل وقتی وارد بدنه می شویم خصوصیاتی که در بدنه دیده می شود مطابق با نیاز کلانشهر قم نیست.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم به نقل از هفته نامه پردیسان نوین، دومین کلانشهر گردشگری مذهبی کشور با توجه به ظرفیت هایی که دارد بهشت سرمایه گذاری به شمار می رفت اگر مسئولان زمینه و مشوق هایی را برای جذب سرمایه گذاران این شهر فراهم می کردند.

همگان آگاهیم که شهرداری یک سازمان غیر دولتی است و مهم ترین و اصلی ترین سازمانی است که بر فرآیند رونق و توسعه شهری مسئولیت دارد، با توجه به این که دارایی ها و بدهی های شهرداری ها عمومی است باید برای جذب منابع مالی بیشتر برای توسعه و رونق شهر از راههای دیگری منابع مالی خود را تامین کند که مهم ترین راهها بعد از عوارض و مالیات جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی است.

جذب سرمایه گذاری ها هم به عوامل مختلفی از قبیل فراهم شدن زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری ها؛ دادن تسهیلات و مشوقها و هم چنین امنیت سرمایه گذاری از جمله مواردی است که سرمایه گذاران را جذب می کند با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و چالش تحریم ها، استفاده از بخش خصوصی می تواند راهکاری برای رونق شهر و توسعه زیرساخت های آن باشد.

در شهری مانند قم با توجه به ظرفیت های بالای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی که دارد، می توان با جذب سرمایه بخش خصوصی و  قرارگیری در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان می تواند بهشتی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

اگر دستگاههای اجرایی؛ مسئولان زمینه و مشوق هایی را برای جذب سرمایه گذاری فراهم کنند، قم می تواند برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی جذاب باشد اما با وجود این ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری طولانی شدن فرآیند قوانین دست و پا گیر عدم فراهم شدن زیرساخت هایی مانند آب و برق و غیره برای سرمایه گذاران این امکان هم وجود دارد که سرمایه گذاران را از شهر قم فراری دهد.

محمود مسگری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفت وگویی اختصاصی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در قم، اظهار داشت: در ارتباط با بحث سرمایه گذاری که اصلی ترین درآمد پایدار مجمومه مدیریت شهری است باید با توجه به نیاز استان و متناسب با ظرفیت های آن سرمایه گذاری ها جذب شود قم یک کلانشهر جهان تشیع و هم چنین دومین شهر گردشگری کشور است و ظرفیت خوبی در جذب سرمایه گذاری دارد.

محمود مسگری می افزاید: مجموعه مدیران شهری باید بدانند که در چه زمینه ایی نیاز به سرمایه گذاری و توجه بیشتری محسوس می شود با توجه به مذاکراتی که اعضای شورای شهر با برخی سرمایه گذاران دارند در عمل وقتی وارد بدنه می شویم خصوصیاتی که در بدنه دیده می شود مطابق با نیاز کلانشهر قم نیست.

سرمایه گذاران در پیچ و خم های قوانین درمانده می شوند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه عنوان می کند: در حوزه بافت تاریخی و فرسوده که جزو سیاست های دولت به شمار می رود و الزاماتی برای دادن تسهیلات به استانداری هم داده شده بعضا دیده می شود که سرمایه گذاری با توجه به این که زمینی را تملک وخریداری کرده است هنوز در پیچ و خم صدور پروانه و کمیسیون ماده ۵ و میراث فرهنگی درمانده می ماند شهرداری باید زمینه را برای سرمایه گذاران با مشوق ها فراهم نماید.

مسگری می افزاید: در شورای شهر بسته های تشویقی مطلوبی برای سرمایه گذاران وجود دارد از بخشودگی با بیش از ۵۰ درصد تا صفر کردن قسمت هایی از عوارض که می تواند انگیزه سرمایه گذاری را افزایش دهد باید همه مدیران به طور کارشناسی سرمایه گذاران را تشویق و راه را برای آنها هموار سازند.

به گفته وی؛ شورای شهر با آسودگی نمی تواند از سرمایه گذاران دعوت کند چرا که در مجموعه مدیران شهری این هم و غم وجود ندارد تا زمینه را برای سرمایه گذاران هموار نمایند آشفتگی هایی هم در بخش اجرا هم در بخش سرمایه گذاری داریم امید است در سال ۱۴۰۱ بسته های مطلوبی برای سرمایه گذاران هموار شود.