برگزاری جلسه کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر قم با محوریت قطار شهری
برگزاری جلسه کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر قم با محوریت قطار شهری
جلسه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با محوریت موضوعات مرتبط با پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی شهر قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، جلسه کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با محوریت موضوعات مرتبط با پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی شهر قم در محل کارگاه دپو مترو قم برگزار شد.

این جلسه که با حضور دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، سعادتمند عضو هیئت‌رئیسه، سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری، صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و اخوان عضو شورای اسلامی شهر قم، مسعود طبیبی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم، مدیرعامل و معاونین سازمان قطار شهری قم برگزار شد، به چالش‌های تکمیل و اجرای مترو و مونوریل در شهر قم پرداخته شد و راهکارهای این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ بودجه خالص تخصیص داده‌شده به طرح قطار شهری قم از منابع عمومی (دولتی) مبلغ ۷۲۰ میلیارد ریال بوده که ۵۸۰ میلیارد ریال به‌صورت اسناد خزانه تخصیص داده‌شده و ۲۳۰ میلیارد ریال آن نیز به‌صورت نقدی از محل سفر ریاست محترم جمهوری به طرح قطار شهری قم اختصاص یافت که درمجموع حدوداً ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر از اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سالیانه طرح قطار شهری قم بود.

همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز مبلغ ۶۸۰ میلیارد ریال از منابع عمومی (دولتی) به طرح قطار شهری قم اختصاص داده‌شده است.

در پایان نیز اعضاء جلسه از محل دپو و فعالیت‌های انجام‌شده در مترو بازدید کرده و در جریان امور انجام‌شده قرار گرفتند.