ارتباط بین شهرهای نیامی و قم آغاز تبادل تجربه جدید بین دو کشور مسلمان است
ارتباط بین شهرهای نیامی و قم آغاز تبادل تجربه جدید بین دو کشور مسلمان است
اومرو دوگاری مومونی شهردار شهر نیامی کشور نیجر با ابراز خرسندی از امضا تفاهم‌نامه همکاری بین دو شهر قم و نیامی گفت: ارتباط بین شهر نیامی و شهر مقدس قم آغاز تبادل تجربه جدید بین دو کشور است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، اومرو دوگاری مومونی شهردار نیامی در دیدار با دکتر اسلامی رئیس و اعضای شورای شهر قم، بر همکاری بین شهرها به‌خصوص شهر نیامی با شهر مقدس قم تأکید کرد و اظهار داشت: همکاری بین دو شهر از سال ۱۹۷۶ و از طریق حوزه‌های علمیه آغازشده و از این تاریخ قراردادهای زیادی نوشته‌شده است.

وی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نیجر را موردتوجه قرارداد و افزود: ارتباط ایران و نیجر در حوزه‌های مناسب مختلف بوده و امیدواریم این ارتباط بین شهرها نیز برقرارشده و کارهای مهمی صورت بگیرد.

شهردار شهر نیامی هدف ملاقات با مدیران شهری قم را تشریح کرد و گفت: این ارتباط می‌تواند بسیار گسترده بوده و از تجربیات دو کشور و شهرها استفاده کرده و مشاوران خوبی برای هم باشیم و دین مشترک به ما کمک می‌کند تا به همکاری و برادری جامعی دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: کشور نیجر می‌تواند در تمام جوانب همکاری کرده و هیچ محدودیتی برای ارتباط بین شهرهای دو کشور وجود ندارد و می‌توانیم دفتر همکاری‌های مشترک را در همین جلسه بازکرده و کار را آغاز کنیم و برای آغاز آشنایی، نحوه مدیریت شهرها می‌تواند به این همکاری‌ها کمک کند.

شهردار شهر نیامی منبع درآمد شهرداری‌های کشور نیجر را غیردولتی دانست و بیان کرد: شهر نیامی ۵ منطقه داشته و هر منطقه مدیر خود را دارد و زیر نظر یک مدیر واحد اداره می‌شود و دفترهای مختلف در حوزه‌های مختلف وجود داشته و مدیران از طریق مردم انتخاب می‌شود و شورای شهر قانون‌ها را وضع کرده و شهردار اجرا می‌کند.

وی فرق مدیریت شهری در نیجر را خاطرنشان و مطرح کرد: تنها تفاوت ما در مدیریت شهری، این است که رئیس شورا همان شهردار شهر است و ۱۰ پارلمان در شورای شهر فعال بوده و در کنار رئیس‌های سنتی، مدیریت شهر را انجام می‌دهند که درمجموع ۴۵ نفر هستند.

شهردار شهر نیامی ادامه داد: مهم‌ترین مسئولیت‌های شهرداری‌ها در نیجر تأمین روشنایی، نظافت و حمل‌ونقل عمومی بوده و دولت می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری به شهرداری‌ها واگذار کند، اما مسئولیت‌های اصلی فعلاً همین موارد است و بهداشت و آموزش نیز به آن اضافه‌شده است.

وی یکی از منابع درآمدهای شهرها را مالیات دانست و ابراز کرد: مالیات به دو بخش تقسیم‌ می‌شود؛ یکی از آن به شهرداری‌ها داده و یک بخش آن به دولت واگذار می‌شود و درمجموع در شهرداری نیامی ۳ هزار و ۵۰۰ نیرو خدمت می‌کند و ۱۵۰۰ مورد کارمند رسمی و باقی قراردادی هستند.