آمادگی دولت برای واگذاری پلکانی مسئولیت‌ها به شوراهای شهر
آمادگی دولت برای واگذاری پلکانی مسئولیت‌ها به شوراهای شهر
رئیس شورای عالی استان‌ها شوراها را با تعداد 126 هزار عضو در کشور معتمد مردم دانست و گفت: باید مدیریت یکپارچه شهری را در ایران آغاز کنیم و دولت در صورت وجود زیرساخت‌های مناسب آماده واگذاری پلکانی مسئولیت شهرها به شوراها بوده تا دولت را سبک کرده و خدمات را ارتقاء دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در دیدار با شاه‌چراغی استاندار قم اظهار داشت: شوراها با داشتن بیشترین تعداد عضو و کسب رأی از مردم، بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی کشور را داراست.

وی شوراها را با تعداد ۱۲۶ هزار عضو در کشور معتمد مردم دانست و افزود: باید از این ظرفیت در همه حوزه‌ها استفاده کرده و با کمک مردم مشکلات و چالش‌های کشور و استان را حل کرد و این شوراها حلقه بین دولت و مردم بوده که دولت جدید به دنبال ارتقاء جایگاه شوراها است.

رئیس شورای عالی استان‌ها، سازمان‌دهی و نگاه جدید به شوراها را لازم خواند و ابراز کرد: باید نظارت بر شوراها افزایش پیداکرده و اجازه ندهیم هر کس به شوراها ورود کرده و برای مردم قانون‌گذاری کرده و به زندگی مردم دسترسی پیدا کند، این افراد باید آموزش‌های لازم را دیده و الزامات آن به‌دقت دیده شود تا اعضای شورا بدانند در هر شرایط چه عکس‌العملی داشته باشد.

وی میزان تخلفات اعضای شورای شهر را کمتر از ۴ دهم درصد دانست و تأکید کرد: کمترین تخلفات مربوط به شبکه اعضای ۱۲۶ هزارنفری شوراها بوده و نسبت به سایر ارگان‌ها کمترین تخلف را شوراها دارند و این میزان تخلف نیز به علت عدم آگاهی بوده که با آموزش می‌تواند این میزان تخلف را نیز کاهش داد.

سروری، کادر سازی برای ورود به شوراها را وظیفه استانداری و شورای عالی استان‌ها عنوان کرد و گفت: با آموزش درست و کادر سازی می‌توانیم شاهد تصمیمات درست و کیفی در سطح استان و کشور باشیم و ظرفیت مناسبی را برای آینده کشور ایجاد کنیم.

وی جامعه ایران را در حال کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری تشریح کرد و افزود: با افزایش جمعیت شهری بر وظایف مدیریت شهری افزوده‌شده و باری بر مدیریت شهری تحمیل می‌شود که آیا در این شرایط ما برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت مدیریت شهری داریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با ابراز تأسف از کاهش عملکرد شوراهای شهر به شورای شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: در حال بررسی شرایطی هستیم که بتوانیم جایگاه شورای شهرها را افزایش داده و قانون در حال بازنگری است تا بتوانیم مدیریت شهر را بر عهده شوراها گذاشته و به یک مدیریت یکپارچه شهری دست پیدا کنیم.

وی عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک مدیریت یکپارچه را بررسی و یادآور شد: تجربه عملی دنیا نشان داده باید مسئولیت دولت‌ها را کم کرد و باید مدیریت یکپارچه شهری را در ایران آغاز کنیم؛ دولت در صورت وجود زیرساخت‌های مناسب آماده واگذاری پلکانی مسئولیت شهرها به شوراها بوده تا دولت را سبک کرده و خدمات را ارتقاء دهد.

سروری، برگزاری نشست‌های مشترک با استانداران و مدیریت شهری را مطرح کرد و افزود: باید با مشارکت و همکاری از این شبکه مطمئن و بزرگ شوراها استفاده حداکثری کرده و این دولت این فرصت را در اختیار ما قرار داده است و با ایجاد کارگروه مشترک بین دولت و شورا به این هدف دست پیدا خواهیم کرد.

وی در پایان مدیریت موردنظر مقام معظم رهبری را یادآور شد و تصریح کرد: باید به مدیریت انقلابی موردنظر رهبری دست پیدا کنیم و با کاهش مراحل بروکراسی اداری مشکلات را حل کرده و تصمیمات با کمترین زمان اجرایی کنیم و اجازه ندهیم تصمیمات وارد فرایندهای معیوب شود.