شهدا سند هویت شهرداری قم هستند / تکریم ایثار و شهادت عامل تقویت عقبه فکری و فرهنگی
شهدا سند هویت شهرداری قم هستند / تکریم ایثار و شهادت عامل تقویت عقبه فکری و فرهنگی
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: یکی از اسناد هویتی شهرداری قم شهدایی است که به انقلاب و نظام تقدیم کرده و با برگزاری این یادواره‌ها شهرداری علاوه بر معرفی گذشته خود، به معرفی عقبه فکری و اعتقادی این مجموعه نیز می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در حاشیه یادواره شهدای شهرداری و تکریم از ۷۹۲ خانواده ایثارگر شهرداری قم، برگزاری یادواره شهدا را حرکتی فرهنگی و قابل‌تقدیر دانست و اظهار داشت: اولویت شهرداری قم و شورای اسلامی شهر پرداختن به مقوله هویت اصیل انقلابی است.

وی پرداخت به مقوله هویت را موردبررسی قرارداد و افزود: برای مشخص شدن چیستی و چرایی و شناخت موقعیت گذشته و حال، لازم است به موضوع ایثار و شهادت به‌عنوان یکی از محوری‌ترین بخش از هویت ما با دقت بیشتری پرداخته شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از اسناد هویتی شهرداری قم شهدایی است که به انقلاب و نظام تقدیم کرده و با برگزاری این یادواره‌ها شهرداری علاوه بر معرفی گذشته خود به معرفی عقبه فکری و اعتقادی خود نیز می‌پردازد.

وی توجه به برگزاری یادواره شهدا را پرداختن به هویت اصیل انقلابی و اسلامی دانست و تأکید کرد: در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم به پیوست نگاری فرهنگی، رفتار شهروندی، مشارکت شهروندان در تمام حوزه‌ها و ایجاد شادی و نشاط اجتماعی توجه می‌شود.

ملایی تأکید کرد: در برنامه‌های فرهنگی شهر به موضوع خانواده و عفاف و حجاب به‌صورت جدی پرداخته‌شده و برای اجرای برنامه‌های خود باید از تمام ظرفیت‌های شهر به‌خوبی استفاده شود.