ضرورت تمرکز برنامه‌های فرهنگی بر موضوعات فرهنگ شهروندی
ضرورت تمرکز برنامه‌های فرهنگی بر موضوعات فرهنگ شهروندی
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ شهروندی، گفت: ارتقای فرهنگ شهروندی می‌تواند هزینه‌های مدیریت شهری را کاهش دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در جلسه شورای سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، بیان کرد: توسعه بیشتر فعالیت و اقدامات فرهنگی مجموعه مدیریت شهری قم با محوریت سازمان فرهنگی شهرداری قم باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: به‌رغم فعالیت‌های قابل‌قبول این سازمان در عرصه هویت، فرهنگ ایثار و شهادت و سایر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، اقدامات انجام‌شده درزمینه فرهنگ شهروندی باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شایسته است تا سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم برای ارتقای کمی و کیفی فرهنگ شهروندی برنامه‌های اثرگذاری را در سطح شهر به اجرا در بیاورد.

ملایی با اشاره به فرآیند رفتارهای شهروندی اظهار داشت: احصای مسئله و راهکارهای رفع آن در این خصوص می‌بایست در مرحله اول انجام و بعدازآن در قالب‌های هنری و جذاب باید نسبت به ترویج و نهادینه کردن آن‌ها اقدام گردد.

وی مشارکت گیری در امور فرهنگی را در پیشبرد اهداف فرهنگی ضروری دانست و یادآور شد: نتیجه و اثرگذاری اقدامات فرهنگی نیز باید در قالب آمار مشخص قابل ارزیابی داشته باشد.