حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق شهروندان در اجرای پروژه فاز ۵ عماریاسر مورد توجه باشد
حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق شهروندان در اجرای پروژه فاز ۵ عماریاسر مورد توجه باشد
نیازمند عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم به لزوم توجه به حقوق شهروندان در پروژه فاز 5 عمار یاسر اشاره کرد و گفت: در کنار کسب رضایت شهروندان، حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عمومی نیز لازم بوده و باید به آن نیز توجه کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان در پروژه فاز ۵ عمار یاسر اظهار داشت: اولویت نخست مدیریت شهری توافق و رضایت شهروندان و مالکان املاک این پروژه است.

وی علت توقف پروژه فاز ۵ عمار یاسر را توجه مدیریت شهری در کسب رضایت شهروندان در تملک املاک دانست و افزود: تا جای ممکن باید با شهروندان به توافق رسید و استفاده از ماده ۹ در آخرین مرحله اجرا شود.

عضو هیات‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در کنار کسب رضایت شهروندان، حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عمومی نیز لازم بوده و باید به آن نیز توجه کنیم.

رئیس کمیته بانوان و خانواده شورای اسلامی قم سپس به مطالبات مردم در خصوص کاهش نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر اشاره کرد و گفت: بیشترین مراکز فرهنگی مهم شهر در هسته مرکزی بوده و باوجود تردد طلاب و مدارس علمیه لزوم بازنگری نرخ پارکینگ احساس می‌شود.