ارائه خدمات بیشتر در پیاده راه آیت اللّه مرعشی نجفی و پارکینگ ها، مطالبه مردمی است
ارائه خدمات بیشتر در پیاده راه آیت اللّه مرعشی نجفی و پارکینگ ها، مطالبه مردمی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: نرخ پارکینگ با توجه به در نظر گرفتن شرایط مردم، اعتراضات و مطالبات مردمی بالا بوده و موضوع مجاورین حرم جدی است و در مورد مسافران نیز درخواست خدمات بیشتری از شهرداری در پارکینگ‌ها مطالبه می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص ساماندهی هسته مرکزی شهر و خاصه وضعیت پارکینگ ها اظهار داشت: نرخ پارکینگ با توجه به در نظر گرفتن شرایط مردم، اعتراضات و مطالبات مردمی بالا بوده و موضوع مجاورین حرم جدی است و در مورد مسافران نیز درخواست خدمات بیشتری از شهرداری در پارکینگ‌ها مطالبه می شود.
وی افزود: در حال حاضر به علت گرمای هوا و ایام حزن آل الله، حضور زائران بیشتری از جمله شهروندان محترم و مسافرین در حال انجام است، در این میان تعداد اندکی خودرو برقی در حال انجام خدمت می باشد و با توجه به موارد طرح شده به نظر کافی نمی باشد وافزایش تعداد خودروهای خدمت رسان در این بخش ضروری می باشد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در بهای دریافتی خودروهای برقی، افزود: انتظار از شهرداری و خاصه معاونت حمل و نقل این است که با بررسی شرایط موجود و انتظارات به حق جاری در این زمینه تسریع بیشتری در امور داشته و با زمانبندی مناسب و اولویت بالا مشکلات خودروهای برقی موجود را رفع نماید.