تجاری‌سازی اماکن مسکونی بافت‌های شهری قم را از بین برده است
تجاری‌سازی اماکن مسکونی بافت‌های شهری قم را از بین برده است
قراچورلو در هفتادوششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: متأسفانه اجرای این مصوبه بافت‌های شهری را تغییر داده و دقیقاً برخلاف فلسفه وجودی خود دنبال شده و مشکلاتی برای ساکنان بافت‌های شهری ایجاد و بسیاری از بافت‌های مسکونی را از بین برده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، زین العابدین قراچورلو در این جلسه با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: متأسفانه اجرای این مصوبه بافت‌های شهری را تغییر داده و دقیقاً برخلاف فلسفه وجودی خود دنبال شده و مشکلاتی برای ساکنان بافت‌های شهری ایجاد و بسیاری از بافت‌های مسکونی را از بین برده است.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: در صدور مجوزهای این بخش باید از مشاغل خرد و کوچک حمایت‌شده و نیازهای شهروندان را حل کرد، متأسفانه در برخی موارد مجوزهای تجاری‌سازی موقتی صادرشده که به‌هیچ‌وجه در دایره خدمات محله‌ای گنجانده نمی‌شود و عملاً به فعالیت قابل‌توجه اقتصادی و تجاری تبدیل و از پرداخت عوارض نیز مستثنی شده‌اند.
قراچورلو ابراز کرد: بسیاری از مجوزهای تجاری موقت در سال‌های بعدی به مراکز تجاری بزرگ تبدیل‌شده و مشکلاتی نیز برای تجاری‌سازی‌های دائم ایجاد کرده است، تجاری‌سازی‌های موقت باید بر مبنای درآمدهای واقعی مشاغل متقاضی صورت بگیرد.
وی مشکلات ایجادشده درزمینهٔ تجاری‌سازی‌های موقت را مورد توجه قرار داد و گفت: جداسازی مشاغل نیاز اساسی شهرداری قم درزمینهٔ صدور تجاری‌سازی موقت و ماده ۳۷ است، برخی از تجاری‌سازی‌های موقت مساحت فعالیت خود را به‌صورت متناوب افزایش داده و به مراکز تجاری متوسط تبدیل‌شده‌اند.