شورای اسلامی شهر قم به دنبال جلب رضایت شهروندان است
شورای اسلامی شهر قم به دنبال جلب رضایت شهروندان است
دکتر اسلامی رییس شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه شورا به دنبال جلب رضایت شهروندان است، گفت: همکاری و ارتباط خوبی بین شورای شهر، مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری در این خصوص برقرار است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی در پنجاه و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات شهید باکری، با اشاره به اخذ مجوز تفویض اختیار به مدیرکل حقوقی شهردار قم، بیان کرد: اختیارات پیش‌بینی‌شده در این لایحه به فرد حقیقی مدیرکل حقوقی شهرداری تفویض می‌شود و در آینده شورای اسلامی شهر می‌تواند تصمیم دیگری در این موضوع داشته باشد.

رییس شورای اسلامی شهر قم موضوع توافقات شهرداری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: شورای شهر همیشه تلاش کرده تا در حد توان و انعطافات قانونی، به رضایت شهروندان در قراردادها توجه کند.

عباس ذاکریان فرماندار قم نیز در ادامه نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه ۱۰۱۵ شورای اسلامی شهر قم با موضوع قرارداد منعقد شده با یکی از شهروندان را موردتوجه قرار داد و گفت: ایراد فرمانداری به این مصوبه به تفاوت مقدار هبه شده با میزان واقعی آن بوده است.