آغاز طراحی معبر و کاربری‌های پروژه شهید کاظمی
آغاز طراحی معبر و کاربری‌های پروژه شهید کاظمی
دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم از حل مشکلات پروژه شهید کاظمی خبر داد و گفت: بر اساس رأی دادگاه پروژه به بانک شهر و شهرداری قم واگذار شد و در مرحله طراحی معبر، کاربری‌ها، ارتفاع و سطح اشغال آن هستیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمدحسین دهناد از حل مشکلات پروژه شهید کاظمی واقع در خیابان شهدا خبر داد و اظهار داشت: بعد از سال‌ها این پروژه تعیین تکلیف و به شهرداری قم و بانک شهر واگذار شد.

وی مشکل اصلی پروژه را ورشکستگی سرمایه‌گذار دانست و بیان کرد: این پروژه بااینکه تملک آن به‌سرعت انجام شد اما ورشکستگی سرمایه‌گذار اجرای پروژه را دچار مشکلاتی کرد و از حیطه اختیاران شهرداری نیز خارج بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد:  با توجه مطالباتی که شرکت‌های مختلف از سرمایه‌گذار پروژه داشتند یک ماه گذشته بر اساس رأی دادگاه پروژه به بانک شهر و شهرداری قم واگذار شد.

وی شرایط کنونی پروژه را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: پروژه در مرحله طراحی معبر، کاربری‌ها، ارتفاع و سطح اشغال بوده و با اتمام طراحی عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.