وصول درآمدهای پایدار شهرداری با چالش و ابهام روبه‌رو شده است
وصول درآمدهای پایدار شهرداری با چالش و ابهام روبه‌رو شده است
مالکی نژاد با انتقاد از کاهش مستمر درآمدهای شهرداری در سال‌های ابراز کرد: متأسفانه دولت تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنی بر تصمیم شورای برنامه‌ریزی کرده که مغایر با قوانین گذشته بوده و بودجه‌های شهرداری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: برخی از تغییر کاربری‌های مسکونی ایجادشده در قم صرفاً در حوزه کارهای فرهنگی بوده و هیچ‌گونه درآمدزایی ندارند، شهرداری قم باید تسهیلات دیگری برای این قبیل فعالیت‌ها ارائه دهد.

حسن مالکی نژاد با تأکید بر ضرورت جداسازی تعرفه عوارض فعالیت‌های فرهنگی و تجاری در صدور مجوزهای موقت تجاری‌سازی گفت: اگر شهرداری به این نتیجه برسد که تغییر کاربری منازل مسکونی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی همراه با درآمدزایی و اشتغال آفرینی نیست از دریافت عوارض سنگین و متعارف خودداری کند.

وی با انتقاد از کاهش مستمر درآمدهای شهرداری در سال‌های ابراز کرد: متأسفانه دولت تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنی بر تصمیم شورای برنامه‌ریزی کرده که مغایر با قوانین گذشته بوده و بودجه‌های شهرداری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.