ضرورت برگزاری دوره‌های مختلف با توجه به ارتباطات مستمر شهرداری با مردم/نیازهای مردمی احصا و در اختیار مدیران قرار گیرد
ضرورت برگزاری دوره‌های مختلف با توجه به ارتباطات مستمر شهرداری با مردم/نیازهای مردمی احصا و در اختیار مدیران قرار گیرد
مهندس صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم گفت: در مراکزی مانند شهرداری که ارتباط مستمر با مراجعین مردمی در جهت ارائه خدمات در تمام شئون محوله دارد، برگزاری دوره‌های متناسب ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرم قدس قم، حسین صابری در بازدید سرزده از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم، با مهدی عاطفی، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم و کارکنان این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی با اشاره به اهمیت و نقش نیروی انسانی تصریح کرد: تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی باید در سازمان‌ها موردتوجه ویژه باشد و این مهم با دو بال آموزش و توجه محقق می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در مراکزی مانند شهرداری که ارتباط مستمر با مراجعین مردمی در جهت ارائه خدمات در تمام شئون محوله دارد، برگزاری دوره‌های متناسب ضروری است.

وی اضافه کرد: با نیازسنجی درست و ارائه خط مشی به مدیران در جهت اجرای درست و اصلاح فرآیندها ذیل امکان آموزش، این مهم به‌درستی و کارآمدی در دسترس خواهد بود.

صابری با تأکید بر فواید برگزاری مناسب و متناسب دوره‌های آموزشی، عنوان کرد: با نیازسنجی درست حوزه‌های آموزشی، شاهد برطرف شدن نقاط ضعف و نمایان شدن قابلیت‌های کارکنان خواهیم بود و در این راستا، اشتباهات به حداقل خواهد رسید.