لزوم بازنگری در قراردادهای سرمایه‌گذاری بلوار پیامبر اعظم(ص)
لزوم بازنگری در قراردادهای سرمایه‌گذاری بلوار پیامبر اعظم(ص)
مهندس امرالهی با اشاره به لزوم افزایش سهم شهرداری در پروژه‌های بلوار پیامبر(ص)، اظهار داشت: طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) قطعی نشده است و می‌توان در تعیین کاربری‌ها بررسی مجدد انجام داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌الله امراللهی در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره اهمیت مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: باید کاربری‌های مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) بازنگری شود تا خام فروشی در این مسیر اتفاق نیفتند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم بلوار پیامبر اعظم (ص) را یکی از منابع درآمدی شهرداری دانست و افزود: سهم شهرداری در این مسیر در پروژه‌ها با دقت بیشتر تعیین شود تا شهرداری از این فرصت منتفع شود.

وی ادامه داد: طرح بلوار پیامبر اعظم (ص) قطعی نشده است و با رایزنی که انجام‌شده و تفویض اختیار بلوار پیامبر(ص) به استان باید در تعیین کاربری‌ها بررسی مجدد انجام شود.

در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، رمضانی معاون سرمایه گذاری شهرداری قم در خصوص بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار داشت: بیشتر کاربری‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) تفریحی گردشگری تعریف‌شده و تنها چند بلوک مسکونی اداری تعریف‌شده است و نمی‌توانیم تمام کاربری‌های را مسکونی در نظر بگیریم.

وی میزان تعیین سهم شهرداری را در پروژه‌ها موردتوجه قرارداد و گفت: باید در بلوار پیامبر اعظم(ص) کاری انجام شود که ارزش زمین افزایش پیدا کند تا شهرداری آورده بیشتری داشته باشد.

سپس محسن محرری نیز تأکید کرد: تغییر کاربری‌ها در یک مرحله در بلوار پیامبر اعظم(ص) انجام‌شده و لازم است دوباره بازنگری شود. از آنجا که رشد قیمت زمین و عوارض با هزینه ساخت همخوانی ندارد، سهم شهرداری بیش از ۳۵ درصد نمی‌شود.

مجید اخوان نیز در پایان به موضوع تغییر کاربری تأکید کرد و گفت: کاربری مسکونی اداری در شهر قم دیگر متقاضی ندارد و باید در این موردبازنگری انجام شود.