مطالعات پروژه‌های شهری به‌صورت دقیق و با ملاحظات اقتصادی انجام شود
مطالعات پروژه‌های شهری به‌صورت دقیق و با ملاحظات اقتصادی انجام شود
مسگری با اشاره به طرح‌های ناموفق، بدون مطالعه‌ و به طبع هدر رفت بیت المال، گفت: نمی‌توانیم اجازه بدهیم طرحی بدون مطالعات کارشناسی کافی اجراشده و در مدت کمی دوباره جمع‌آوری شود، باید مطالعات پروژه‌ها و طرح‌ها به‌صورت دقیق و با ملاحظات اقتصادی انجام شود.

به گزاش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، بر حفظ بیت‌المال در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها تأکید و اظهار داشت: باید مطالعات پروژه‌ها و طرح‌ها به‌صورت دقیق و با ملاحظات اقتصادی انجام شود.

وی عدم موفقیت در بعضی از طرح‌ها را یادآور شد و افزود: در طرح‌های ناموفق و بدون مطالعه‌ای که اجرا می‌شود، باید مجریان پاسخگو بوده و به خاطر هدر رفتن بیت‌المال توضیح دهند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی مواقع شاهد اجرای یک طرح و سپس جمع‌آوری طرح بدون در نظر گرفتن هزینه‌های آن هستیم.

وی خواستار پاسخگویی نسبت به هزینه اجرای برخی پروژه‌ها شد و بیان کرد: نمی‌توانیم اجازه بدهیم طرحی بدون مطالعات کارشناسی کافی اجراشده و در مدت کمی دوباره جمع‌آوری شود.