شهرداری و شورای شهر همواره رویکرد رفع نیازهای اقامتی در قم دارد
شهرداری و شورای شهر همواره رویکرد رفع نیازهای اقامتی در قم دارد
اخوان با اشاره به معضل عدم تأمین پارکینگ برای خانه مسافرها در شهر قم گفت: شهر قم در حوزه تأمین تخت اقامتی همیشه کمبودهایی داشته و رویکرد شورای شهر و شهرداری قم همیشه به سمت رفع این خلأ در شهر بوده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ساماندهی خانه مسافرها تشکیل شد، اظهار داشت:‌ شهر قم در حوزه تأمین تخت اقامتی همیشه کمبودهایی داشته و رویکرد شورای شهر و شهرداری قم همیشه به سمت رفع این خلأ در شهر بوده است.

وی از وجود سیاست‌های تشویقی برای ساخت مهمان‌پذیر در شهرداری خبر داد و افزود: ساماندهی خانه مسافرها نیز از سال گذشته یکی از موضوعات مورد پیگیری شورای شهر بوده است، اما خانه مسافرها همیشه دارای حداقل استانداردها برای اسکان مسافران است و عدم توانایی تأمین پارکینگ خانه مسافرها تنها یکی معضلات این اماکن اقامتی است.

عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: خانه مسافرها به‌صورت موقت طبق تبصره ۱۳ تنها ۵ سال می‌توانند از طرح‌های تشویقی استفاده کنند و اگر بخواهند به این کار ادامه بدهند، باید مجوز گرفته و پارکینگ و استحکام بنا داشته و تغییر کاربری بگیرند، در غیر این صورت نمی‌توانند ادامه فعالیت بدهند.

وی در ادامه به قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این قانون حتی امکان صدور مجوزهای موقت نیز از بین می‌رود و برای همه شهرها اجرایی می‌شود و جایی برای تجاری موقت نخواهد بود و این تجاری موقت درواقع قانون نبوده و راهکاری ابداعی در شوراهای شهر بوده است.

اخوان در پایان توسعه خانه مسافر در پیرامون حرم را عامل افزایش ارزش‌افزوده این محدوده دانست و بیان کرد: با اجرای قانون جدید درآمدهای پایدار شهری اصلاً امکان صدور مجوز به‌صورت موقت برای خانه مسافرها در این محدوده نخواهد بود، مگر راهکار جدیدی ارائه شود که بتوانیم بر اساس قانون جدید مجوز صادر کنیم.