تعامل دانشگاه و مدیریت شهری سبب افزایش امیدآفرینی می‌شود
تعامل دانشگاه و مدیریت شهری سبب افزایش امیدآفرینی می‌شود
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم ارتباط نهادهای مدیریتی با دانشگاه گفت: نهادهای فرهنگی و علمی مانند حوزه علمیه و دانشگاه‌ها تمایل دارند با مدیریت شهری تعاملات علمی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در شصت و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم به درخواست نهادهای فرهنگی و علمی از مدیریت شهری اشاره کرد و اظهار داشت: نهادهای فرهنگی و علمی مانند حوزه علمیه و دانشگاه‌ها تمایل دارند با مدیریت شهری تعاملات علمی داشته باشند.
وی بر حاکم بودن نگاه علمی و تخصصی در دیدارهای بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید دانشگاه‌ها در جریان عملکرد مدیریت شهری قرارگرفته و با تعامل درست می‌توانیم امیدآفرینی را در دانشگاه‌ها و جوانان ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: امروز مدیریت بر مبنای علم و ارتباط مستقیم با جوامع علمی باید پیش برود و این رویکرد و دیدگاه در شورای اسلامی شهر قم وجود دارد.