سازمان توسعه و عمران بازوی عمرانی شهرداری قم است
سازمان توسعه و عمران بازوی عمرانی شهرداری قم است
مهندس امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: پروژه‌های مهم شهر توسط سازمان توسعه و عمران شهرداری انجام و یا در حال اجراست و این سازمان بازوی عمرانی شهرداری به‌حساب می‌آید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌الله امرالهی در شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، در بررسی تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری نسبت به تذکر کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم به سازمان توسعه و عمران اظهار داشت: سازمان توسعه و عمران به صورت چندوجهی تشکیل‌شده که یکی از آن‌ها مجموعه موتوری شهرداری است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: تعدادی از نیروهای این سازمان در بخش موتوری در حال بازنشستگی هستند که‌ با توجه به این مسئله، سازمان با مجوز سنوات قبل و با توافق شورا مزایا و اضافه‌کار بیشتری را برای کسانی که دو سال آخر خدمت هستند، در نظر می‌گیرد.

وی تعداد نیروهای قبل سازمان را ۳۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نیروهای سازمان ۲۱۰ نفر هستند و تعدادی نیز حجمی و فصلی خدمت می‌کنند که به‌صورت روزمزد در بعضی از پروژه‌ها واردشده و خارج می‌شوند که اختلاف این نیروها به همین علت بوده و تعداد نیروها خیلی متغیر است.

امراللهی در پایان تأکید کرد: اگر اضافه‌کاری نیز در سازمان پرداخت‌شده برای سنوات نیروهای در حال بازنشستگی هستند و تخلفی در سازمان اتفاق نیفتاده و باید از پرسنل سازمان تقدیر ویژه انجام شود، زیرا کارهای بزرگ شهرداری در این سازمان انجام می‌شود.