توجه به پیوست نگاری فرهنگی و هویت بخشی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد
توجه به پیوست نگاری فرهنگی و هویت بخشی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد
ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: پیوست نگاری فرهنگی علاوه بر تأکید شورای اسلامی شهر و تشکیل جلسات مستمر مغفول مانده و همچنین توجه به هویت بخشی و پژوهش در این حوزه نیز انجام‌نشده و از مجموعه شهرداری درخواست داریم به این دو موضوع توجه کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به هفته پژوهش اظهار داشت: حوزه پژوهش در شهرداری‌ها مغفول مانده و نیاز است به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی دو پروژه مهم در شهرداری را مطرح کرد و افزود: پیوست نگاری فرهنگی علاوه بر تأکید شورای اسلامی شهر و تشکیل جلسات مستمر مغفول مانده و همچنین توجه به هویت بخشی و پژوهش در این حوزه نیز انجام‌نشده و از مجموعه شهرداری درخواست داریم به این دو موضوع توجه کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای شهر توجه به فرهنگ و مقوله هویت بخشی به جوانان و نوجوانان است که نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم.