درآمدهای شهرداری با قانون جدید درآمدهای پایدار محدود می‌شود
درآمدهای شهرداری با قانون جدید درآمدهای پایدار محدود می‌شود
اخوان نگرانی مدیریت شهری را در خصوص درآمدهای آینده شهرداری‌ها بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها یادآور شد و گفت: درآمدهای شهرداری‌ها در آینده محدود می‌شود و باید هزینه خدمات شهری با یک ساختار جدید کاهش پیدا کند و با وجود محدودیت مالی بیشتر به آن توجه شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به تذکر کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم به سازمان آتش‌نشانی مبنی بر پرداخت هزینه بدون ردیف بودجه اظهار داشت: باید برای پرداخت این هزینه لایحه به شورا فرستاده می‌شد و نسبت به این موضوع کوتاهی شده است.

وی در ادامه لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر را موردبررسی قرار داد و افزود: این سازمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیارد تومان بودجه داشته است که در اصلاحیه به ۱۱ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند که برای این سازمان بسیار کم است.

عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: عملکرد کیفی این سازمان در بودجه دیده نمی‌شود و باید نسبت به این موضوع بازنگری انجام شود، زیرا نقش سازمان در کمیته بازآفرینی شهری و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در بافت فرسوده و پیرامون حرم بسیار کلیدی بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد.

وی نگرانی مدیریت شهری را در خصوص درآمدهای آینده شهرداری‌ها بر اساس قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها یادآور شد و گفت: درآمدهای شهرداری‌ها در آینده محدود می‌شود و باید هزینه خدمات شهری با یک ساختار جدید کاهش پیدا کند و با وجود محدودیت مالی بیشتر به آن توجه شود.