لزوم هم اندیشی و هماهنگی کلان شهرها برای توسعه فضای سبز شهری
لزوم هم اندیشی و هماهنگی کلان شهرها برای توسعه فضای سبز شهری
دکتر سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: برگزاری نشست های هم اندیشی بین کلان شهرها در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری فرصتی ارزنده برای اقدامات مشترک و توسعه فضای سبز و بهبود شرایط زیست محیطی است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت با بیان اینکه یکی از اولویت های شهری در قم توسعه فضای سبز است اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قم در گذشته وجود داشت تخریب باغات، توسعه شهرسازی و عدم توسعه متوازن فضای سبز بوده و این موجب شده که شرایط قم هم از نظر اقلیمی و هم تفریحی دچار مشکلاتی شود.
وی ادامه داد: البته طی سالیان گذشته یک جهاد گسترده در حوزه توسعه فضای سبز در شهر قم شکل گرفته و سرانه فضای سبز این شهر از حدود ۱۳ مترمربع به بیش از ۲۰ مترمربع رسیده است و پروژه های بزرگی نیز در دست اجرا است که نویدبخش آینده ای سرسبز و پرنشاط برای شهر قم خواهد بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اذعان به اینکه در حوزه سیما و منظر شهری نیز قم نیازمند یک جهاد و فعالیت گسترده است افزود: اگرچه طی این سال ها کارهای زیادی صورت گرفته اما همچنان جا برای کار زیاد است.
وی با بیان اینکه با توجه به همین اقدامات وسیع و جهاد گسترده در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری در شهر قم، این شهر جزو پنج کلانشهر برتر از نظر توسعه فضای سبز و سرانه فضای سبز در کشور شناخته شده است تصریح کرد: انتخاب شهر قم به عنوان دبیرخانه کمیته سیما، منظر و فضای سبز شهری مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور نیز به همین خاطر صورت گرفته و امید است از فرصت استقرار این دبیرخانه در شهر قم برای هم اندیشی، همکاری و هماهنگی بین کلان شهرهای کشور در این حوزه استفاده شود.
سبحانی ثابت همچنین به برگزاری نخستین نشست هم اندیشی مدیران عامل سازمان های سیما، منظر و فضای سبز شهری کلان شهرهای کشور در قم اشاره کرد و گفت: این نشست نیز در قالب دبیرخانه کمیته سیما و منظر، یک فرصت برای تمام شهرهای کشور خصوصا شهر قم است تا هم از تجربیات دیگر شهرها در این حوزه استفاده شود و هم کارهای مشترک در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار برگزاری اینگونه نشست ها ظرفیت های کلان شهرها در این حوزه شناسایی شده و شاهد اقدامات مشترک بیشتری در سطح کشور در حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری و توسعه همه جانبه و یکپارچه این بخش باشیم.