کمیسیون‌های تخصصی در وزارت کشور تشکیل شود
کمیسیون‌های تخصصی در وزارت کشور تشکیل شود
دکتر اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: درخواست داریم کمیسیون تخصصی اراضی مشاع در وزارت کشور تشکیل شود تا بتوانیم درخواست‌های خود را در این کمیسیون مطرح کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی در جلسه بررسی پروژه‌های شهری قم با وزیر کشور که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: بخشی عوارض اختصاصی برخی از شهرها هستند مربوط به اراضی تفکیک نشده است.

وی با اشاره به اینکه اراضی مشاع و تفکیک‌های غیرمجاز در قم زیاد است، مطرح کرد: ممکن است چنین وضعیتی در سایر شهرها وجود نداشته باشد و این موضوع شرایط را برای بسیاری از شهرها سخت می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: درخواست داریم کمیسیون تخصصی در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل شود تا بتوانیم درخواست‌های خود را در این کمیسیون مطرح کنیم.