آئین تحلیف منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم