آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان نماز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم