آغاز ورود ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم