اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم