استقبال خدام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری از مسافرین نوروزی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم