افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای پرواز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم