افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان جعفری نیا - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم