بازدید اعضای شورا، شهردار و مدیران شهری کلانشهر اراک از پروژه های فرهنگی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم