بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از خبرگزاری تسنیم قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم