بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از خبرگزاری فارس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم