بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از خبرگزاری فارس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم