بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از روند اجرای طرح ملی خدمات نوروزی هلال‌احمر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم