بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از پروژه‌های عمرانی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم