بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از بیمارستان حضرت فاطمه معصومه(س) - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم